Tracer.pl

Mój tablet się nie uruchamia, zawiesza się


Częstym zgłoszeniem użytkowników jest komunikat - "tablet nie chce się uruchomić", Zawiesza się na logu startowym, logo startowe powtarza się w nieskończoność.

Jedynym rozwiązaniem jest wgranie systemu Android od nowa.

Należy odnaleźć model tabletu na stronie : www.help.tracer.pl, następnie wejść  do zakładki : do pobrania

Pobrać wszystkie dostępne tam pliki, zapoznać się z instrukcją aktualizacji i postępować według jej zaleceń.