Tracer.pl

Czy mogę wymienić baterię w tablecie?


Baterie w tabletach nie są wymienne - stanowią podzespół urządzenia, zamontowany na stałe. W przypadku awarii wymiana jest jednak możliwa, jednakże tylko w autoryzowanym serwisie.