Tracer.pl

Wprowadzanie polskich znaków na klawiaturze ekranowej


Aby uzyskać polskie znaki z klawiatury ekranowej, należy przytrzymać nieco dłużej klawisz z daną literą. Po chwili pojawią się " ukryte" wcześniej dodatkowe znaki jakie możemy uzyskać z danego klawisza. Wystarczy wybrać odpowiednią literę, a zostanie ona wstawiona do pisanego tekstu.

Można również zainstalować z Google Play klawiaturę ekranową. Polecamy " Polska klawiatura" lub "Polska klawiatura programisty"