Tracer.pl

Jak zmienić ustawienia języka i klawiatury


Urządzenie oferuje różne ustawienia językowe.

  1. Dotknij opcji Settings (Ustawienia), następnie opcji Language & Input (Język, klawiatura, głos).
  2. Dotknij opcji Language (Język).
  3. Wybierz język.

 

 

Klawiatura Aby wybrać ustawienie klawiatury:

  1. Dotknij opcji Settings (Ustawienia), następnie opcji Language & Input (Język, klawiatura, głos).
  2. Wybierz ustawienie klawiatury.

 

W tablecie możesz także zainstalować inne ustawienia klawiatury. Po zainstalowaniu pojawią się one w ustawieniach języka i klawiatury obok innych ustawień klawiatury, takich jak Android Keyboard czy Japanese IME (patrz powyżej).

Podczas wpisywania słów w przeglądarce lub tworzenia tekstu możesz kliknąć ikonę szybkiej zmiany ustawień klawiatury. Z lewej strony zegara (obok godziny 03:53 na poniższej ilustracji) znajdziesz symbol klawiatury. Kliknij go, aby otworzyć listę i szybko zmienić ustawienie klawiatury.