Tracer.pl

Podłączanie tabletu do sieci WiFI


 

Urządzenie może się łączyć z sieciami Wi-Fi.

  1. Dotknij opcji Settings (Ustawienia), następnie opcji Wireless & Networks (Sieci zwykłe i bezprzewodowe).
  2. Dotknij opcji Wi-Fi, aby włączyć funkcję. Dotknij opcji Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi). Urządzenie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi.
  3. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
  4. Dotknij opcji Connect (Połącz). Niektóre sieci mogą wymagać wpisania hasła.

 

 

Na ekranie ustawień Wi-Fi naciśnij przycisk Menu, następnie dotknij opcji Advanced (Zaawansowane). Pojawią się dodatkowe ustawienia Wi-Fi.