Tracer.pl

Aktualizacja systemu dla tabletu TRACER OVO Lite GPS


Uwaga!

W procesie aktualizacji wszystkie dane na tablecie (aplikacje, multimedia, pliki użytkownika) zostaną usunięte, dlatego zalecamy zgranie wszystkich danych na zewnętrzny nośnik lub inne urządzenie.

 

Do aktualizacji systemu niezbędny będzie:

 • komputer PC z dostępem do internetu,
 • tablet, uprzednio naładowany w 100%,
 • kabel komunikacyjny USB do podłączenia tabletu do komputera (w zestawie z tabletem).

 

W pierwszej kolejności należy pobrać na dysk komputera PC ze strony produktu pliki zawierające:

 1. plik systemu (o rozszerzeniu .IMG) wraz z niniejszą instrukcją,
 2. pakiet oprogramowania LiveSuite,
 3. sterowniki USB oraz (opcjonalnie) sterownik ‘Android ADB’.

 

Uruchomienie programu LiveSuit oraz wybór pliku obrazu:

 1. Uruchomić aplikację LiveSuit.exe (poniższy opis jest oparty na wersji 1.09)
 2. Wyświetli się okno kreatora (LiveSuit User Wizard) można je zamknąć, nie jest on potrzebny.
 3. Za pomocą przycisku <Select Img> wskazać plik .IMG z obrazem systemu.

 

 

 

Następnie należy dokładnie wykonać poniższe kroki:

 1. odłączyć od tabletu kabel zasilacza, o ile był podłączony,
 2. odłączyć od tabletu przewód usb (zostawić podłączoną tylko wtyczkę usb od strony komputera)
 3. jeśli tablet jest włączony to nacisnąć przycisk <Power> i trzymać ok. 10 sekund aż tablet się całkowicie wyłączy
 4. nacisnąć na tablecie przycisk < Wstecz > (i przytrzymać!!!)
 5. podłączyć kabel usb do tabletu i (trzymając ciągle wciśnięty przycisk < Wstecz >) naciskać krótko raz za razem od 7 do 10 razy przycisk <Power>

...w komputerze powinny zostać w tym momencie wykryte nowe urządzenia 'USB_Device(VID1f3a_PIDefe8)' oraz dyski flash (powinien pojawić się charakterystyczny sygnał wykrycia nowego urządzenia)

      6.  teraz dopiero można zwolnić przycisk < Wstecz >

 

Kiedy system poprosi o wskazanie sterownika usb należy wskazać sterownik z folderu "\UsbDriver" z pakietu LiveSuit. W przypadku systemu Windows 7 należy pominąć wyszukiwanie sterowników w Internecie, system powinien sam odnaleźć sterownik z folderu „\UsbDriver”

Po zainstalowaniu sterownika usb w programie LiveSuit powinno wyświetlić się okienko z propozycją pełnego sformatowania urządzenia, rozpoczynające proces właściwej aktualizacji, należy wybrać opcję pełnego formatowania (mandatory format) i potwierdzić wszystkie kolejne propozycje programu.

 

 

Rozpocznie się proces aktualizacji, której postęp będzie widoczny na pasku, trwa on ok. 2-3 minuty. Pomyślny koniec procesu aktualizacji zostanie potwierdzony wyświetleniem komunikatu „Update success”.

 

 

Tablet domyślnie ma włączoną opcję debbugowania usb, wobec czego przy uruchomieniu tabletu przy podłączonym przewodzie usb (uruchamianie przy podłączonym przewodzie usb nie jest zalecane) pojawi się komunikat o wskazanie kolejnego sterownika (Android ADB), jest to sterownik opcjonalny i potrzebny jedynie programistom piszącym aplikacje dla tabletów na system Android. Sterownik ADB jest dostępny do ściągnięcia ze strony tablet.tracer.eu i nosi nazwę „ADB_Drivers_AllwinnerA10_32and64.zip” (archiwum to zawiera wersję 32 i 64 bitową sterownika).