Tracer.pl

Przywracanie urządzenia do stanu fabrycznego (Factory Reset)


Instalacja niektórych aplikacji (szczególnie z nieznanego źródła) może powodować niestabilność systemu, której efektem jest zawieszanie się tabletu, jego spowolnione działanie lub niedziałanie wybranych funkcji. Wówczas może się okazać, że jedynym rozwiązaniem jest przywrócenie systemu do stanu początkowego, a więc takiego, jaki był w chwili pierwszego uruchomienia po zakupie.

Aby wyczyścić wszystkie ustawienia użytkownika i przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego, w menu wybierze USTAWIENIA > KOPIA I KASOWANIE DANYCH > PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE.

 

UWAGA!

Ta czynność spowoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych aplikacji i danych użytkownika, takich jak poczta e-mail, kontakty itp. Dane zapisane w wewnętrznej pamięci masowej, takie jak zdjęcia i pliki muzyczne, nie zostaną usunięte.) Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej plików.