Tracer.pl

Ustawianie daty i czasu


W zależności od ustawień system domyślnie będzie używał wartości dostarczanych automatycznie (wymagane połączenie z internetem w celu synchronizacji czasu).  Aby poprawnie skonfigurować automatyczne wykrywanie daty i czasu, konieczne jest uprzednie ustawienie właściwej strefy czasowej.

Jeśli automatyczna data nie jest prawidłowa, możesz ustawić ją manualnie:

  1. Wejdź w USTAWIENIA > DATA I GODZINA
  2. Wyłącz funkcję „Automatyczny”.
  3. Możesz teraz dostęp do funkcji „Ustaw datę”, „Wybierz strefę czasową”, „Ustaw czas”.
  4. Możesz ustawić format 24-godzinny oraz wybrać formę zapisu daty.