Tracer.pl

Biały ekran po uruchomieniu


W trakcie uruchamiania tabletu nacisnąłem jakieś przyciski, potem pojawił się biały ekran i tablet zamarł, co sie stało?

Prawdopodobnie podczas uruchamiania w tablecie zostały naciśnięte przyciski Volume+ oraz Power i tablet uruchomił się w trybie Recovery. Jeśli od tej pory ekran tabletu jest biały a tablet nie reaguje, to mógł zostać włączony tryb adfu (opcja "enter adfu" w menu Recovery). Aby tablet znów normalnie się uruchamiał wystarczy nacisnąć przycisk Power i przytrzymać go wciśniętego przez min. 15 sekund. Po tym czasie ekran powinien lekko mignąć i tablet się wyłączy. Od tej pory tablet powinien się już uruchamiać normalnie.