Tracer.pl

nie działają niektóre aplikacje np. Skype


W przypadku tego modelu tabletu, niektóre aplikacje mogą nie działać.

Powodem jest procesor ( ATM 7013 ) zastosowany w urządzeniu nie jest on w pełni kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi aplikacjami.

Jeżeli chodzi o aplikację Skype to trzy poniższe linki pozwalają na pobranie trzech wersji systemu z domyślnie zainstalowaną aplikacją Skype.

     Wersja pierwsza :

ftp://ftp.megabajt.com.pl/OVO_Light_Updates/rev1/UPGRADE_FAST.FW

     Wersja druga : 

ftp://ftp.megabajt.com.pl/OVO_Light_Updates/rev2/UPGRADE_FAST.FW

 

    Jeśli na tylnym panelu urządzenia widniej napis : Ovo Lite GT version 3 albo 4 należy zainstalować wersję :

ftp://ftp.megabajt.com.pl/OVO_Light_Updates/rev3_rev4/UPGRADE_FAST.FW

 

 

Opis jak dokonać wgrania nowej wersji systemu Android :

 

 ftp://ftp.megabajt.com.pl/OVO_Light_Updates/ATM_opis_aktualizacji.pdf

 

Natomiast jeżeli nie ma takiego napisu na tylnym panelu trzeba wypróbować obydwie wersje. W przypadku instalacji złej wersji systemu nie działa funkcja dotyku w urządzeniu !

 

TYLKO ta wersja aplikacji Skype działa na tym modelu tabletu, żadna inna pobrana z innych źródeł nie uzyska połączenia !!