Tracer.pl

Aktywacja polskich liter diakrytycznych oraz słownika na klawiaturze


Aktywacja polskich liter diakrytycznych na klawiaturze

Wersja systemu Android zainstalowana w telefonie nie oferuje domyślnie polskich liter diakrytycznych ("ogonków"), nie można zatem wybrać j. polskiego w ustawieniach klawiatury systemowej "Klawiatura Androida (AOSP)".

Aby miec dostęp do polskiej klawiatury należy skorzystać z aplikacji MultiLing - jeśli w Twoim telefonie aplikacja ta nie została zainstalowana fabrycznie, można ją pobrać bezpłatnie z GooglePlay.

Zanim możliwe będzie użycie polskich znaków należy uruchomić i skonfigurować aplikację MultiLing. Pokaże się menu dostępnych opcji - opisy w dalszej części tej instrukcji będą odnosić się do numerów opcji tego menu

 

 

Należy wykonać następujące kroki:

 Opcja nr. 1: Włącz MultiLing - należy wybrać "Klawiatura MultiLing"

 

Opcja nr. 2: Przełącz metodę wprowadzania na MultiLing - należy wybrać "Klawiatura MultiLing"

 

Opcja nr. 4: Wybierz języki - z listy możliwych języków należy wybrać "Polski"

 Od tej pory można już korzystać z polskich liter diakrytycznych, w czasie korzystania z klawiatury ekranowej należy dotknąć i przytrzymać klawisz <Spacja> w celu wyboru języka polskiego. Uzyskanie np. litery "Ą" wymaga dotknięcia i chwilowego przytrzymania odpowiadającej jej litery "A", po krótkiej chwili wyświetli się możliwość wyboru literki "Ą". W ten sposób można otrzymać wszystkie polskie litery diakrytyczne.

 

Dodanie słownika języka polskiego

Do klawiatury MultiLing można także dodać słownik ułatwiający szybkie pisanie polskich wyrazów, przydatny np. przy pisaniu sms'ów.

Sposób postępowania:

 Opcja nr. 3: Ściągnij dodatki (* wymagane jest połączenie z internetem)

 - w zakładce "Dictionary Plugins" należy wybrać "Other languages"

 - w kolejnej zakładce wybieramy "ABC"

 - z listy dostępnych języków wybieramy "Polish"

 - wybieramy pobieranie z GooglePlay i instalujemy dodatek "Plugin Polish" (zdjęcie poniżej)

Po zainstalowaniu dodatku widzimy, że w menu wyboru języka klawiatury MultiLing, przy pozycji "Polski", pojawiła się informacja o dostępności słownika dla naszego języka (zdjęcie poniżej)

Przy kolejnym korzystaniu z klawiatury ekranowej należy ponownie wybrać język "Polski" klawiszem <Spacja> (nawet jeśli już był wybrany domyślnie), spowoduje to załadowanie słownika. Od tej pory (najlepiej korzystając z układu klawiatury jaki widać na poniższym zdjeciu) można szybko pisać wyrazy wspomagając się podpowiedziami słownika języka polskiego.

 

Działanie nowych ustawień klawiatury można także przetestować korzystając z ostatniej (dolnej) opcji dostępnej w menu MultiLing - "Sprawdź jak działa"