Tracer.pl

Przygotuj się do zgłoszenia


Zanim przejdziesz do zgłoszenia RMA upewnij się, czy Twoje zgłoszenie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej w ramach Rozszerzonej Gwarancji DOOR TO DOOR, oraz czy posiadasz wszystkie wymagane do tego dokumenty. Przygotuj się wykonując wszystkie poniższe czynności:

 

Sprawdź czy Twój tablet jest na Gwarancji DOOR TO DOOR

  1. Na mocy niniejszej Gwarancji tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR TO DOOR przysługuje Ci  w okresie 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji.
  2. Data produkcji jest określona została w numerze seryjnym urządzenia (2 pierwsze cyfry – miesiąc produkcji, kolejne 2 cyfry rok produkcji).

UWAGA! W przypadku, gdy termin Gwarancji już minął, a pojawiły się problemy z Twoim urządzeniem, przysługują Ci prawa, na mocy których możesz dochodzić reklamacji w punkcie sprzedaży, w którym urządzenie to zostało zakupione

 

Sprawdź, czy Twoje uszkodzenie jest objęte Rozszerzoną Gwarancją DOOR TO DOOR.

Zgodnie z zapisem na Karcie Gwarancyjnej serwis nie obejmuje:

  1. sprzętu nieoznaczonego marką TRACER, nawet jeśli jest zapakowany i sprzedawany razem ze urządzeniem TRACER.
  2. usterki produktu wynikającej z uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji lub innych czynników zewnętrznych a w szczególności upadków i uderzeń, naprężeń lub obciążeń, zalania, przegrzania lub spalenia, używania Urządzenia z innymi, nieprzeznaczonymi specjalnie do tego sprzętu produktami, nieautoryzowanych przez Serwis Megabajt prób modyfikacji i napraw serwisowych, zmian spowodowanych przez normalne zużycie lub w inny sposób wynikających z normalnego procesu związanego z użytkowaniem Urządzenia
  3. uszkodzeń i błędów oprogramowania tabletu, w którym nastąpiła jakakolwiek ingerencja Konsumenta w to oprogramowanie (instalacja aplikacji, aktualizacje, rootowanie itp).
  4. czynności opisanych w instrukcji obsługi oraz w Bazie Wiedzy na stronie www.help.tracer.pl, takich jak instalacja oprogramowania, konfiguracja lub aktualizacja systemu czy sterowników,
  5. sprzętu zakupionego do celów profesjonalnych  (zakup na podstawie faktury).


UWAGA!  Sprawdź to dokładnie. Jeśli bowiem reklamowane urządzenie jest sprawne, zgłoszone usterki nie podlegają gwarancji lub produkt nie posiada właściwej dokumentacji czy bezpiecznego opakowania transportowego Serwis MEGABAJT może obciążyć użytkownika kosztami działań serwisowych, opakowania oraz transportu!

 

Przygotuj dokumenty wymagane w procesie rejestracji zgłoszenia RMA:

  1. Karta Gwarancji Rozszerzonej DOOR TO DOOR – jeśli Twój tablet jest objęty tą gwarancją, powinna się ona znaleźć w pudełku. Karta powinna zawierać numer seryjny produktu zgodny z tym znajdującym się  produkcie (na tyle obudowy tabletu).
  2. Numer Seryjny  Tabletu - aby wprowadzić zgłoszenie, będziesz musiał zarejestrować swój produkt na podstawie jego numeru seryjnego, który znajdziesz na Karcie Gwarancyjnej oraz na tyle obudowy tabletu.
  3. Kopia Dowodu Zakupu – na etapie rejestracji zgłoszenia RMA w serwisie help.tracer.eu zostaniesz poproszony o wprowadzenie numeru paragonu oraz daty jego wystawienia. Jednakże do przesyłki serwisowej będziesz musiał załączyć kopię Dowodu Zakupu – bez tego serwis nie rozpocznie usługi serwisowej. Kopia musi się zgadzać z danymi wprowadzonymi w zgłoszeniu RMA.

 

Jeśli dokładnie Twoje zgłoszenie jest objęte serwisem DOOR TO DOOR i przygotowałeś już wszystkie niezbędne dokumenty, przejdź do REJESTRACJI RMA >>